Liczba mieszkańców

szczytk-liczba-ludnosci

Liczba mieszkańców Szczyrku to: 5 347 osób, większość populacji stanowią kobiety (51,5%), podczas gdy mężczyźni reprezentują 48,5% mieszkańców. Przez ostatnie dwie dekady, odnotowano spadek liczby mieszkańców o 6,2%, co świadczy o delikatnych zmianach demograficznych w tym obszarze. Wiek przeciętnego mieszkańca to 42,4 lata, co znajduje się w zbliżeniu do średniej wieku w skali województwa śląskiego oraz całego kraju.

Analizując dynamikę życia społecznego Szczyrku, warto zauważyć, że w 2022 roku zawarto tam 23 małżeństwa, co przekłada się na 4,3 zawarte związki na każde tysiąc osób. Jest to wskaźnik wyższy niż średnia dla regionu, a także nieco wyższy niż średnia krajowa. W kontekście rozwodów, miasto odnotowało 1,6 przypadków na tysiąc mieszkańców, co jest wynikiem poniżej regionalnej średniej, ale zbliżonym do ogólnopolskiej normy.

Społeczność Szczyrku charakteryzuje się różnorodnością stanów cywilnych: 26,3% mieszkańców to osoby niezamężne/nieżonate, 59,3% stanowią małżeństwa, 6,0% to osoby rozwiedzione, a 8,3% to wdowy i wdowcy. Miejscowość boryka się z negatywnym przyrostem naturalnym na poziomie -35, co oznacza spadek populacji o 6,48 na każde tysiąc osób.

W 2022 roku przyszło na świat 38 dzieci, z czego dziewczynki stanowiły 52,6%, a chłopcy 47,4%. Średnia waga noworodków wyniosła 3 313 gramów. Wskaźnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek urodzeń do zgonów, osiągnął wartość 0,81, co wskazuje na lepsze warunki niż średnia dla województwa oraz kraju.

Analiza przyczyn zgonów wskazuje, że 37,8% przypadków było spowodowanych chorobami układu krążenia, 22,0% nowotworami, a 3,0% chorobami układu oddechowego. Śmiertelność w Szczyrku, z 13,51 zgonów na tysiąc mieszkańców, jest nieco wyższa niż w regionie, a znacznie wyższa niż średnia krajowa.

Ruch migracyjny również wpłynął na demografię miasta, z 24 zameldowaniami w ruchu wewnętrznym i 81 wymeldowaniami, co skutkuje negatywnym saldem migracji wewnętrznych na poziomie -57. Migracja zagraniczna utrzymała równowagę, z jedną osobą zameldowaną z zagranicy oraz jednym wymeldowaniem.

Grupa wiekowa mieszkańców Szczyrku prezentuje się następująco: 58,8% w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% w wieku poprodukcyjnym, co rysuje obraz społeczności w różnych etapach życia zawodowego i emerytalnego.


Zobacz też: